Een depressiekern, een restant van de orkaan Gonzalo, zorgt vandaag over grote delen van de zuidelijke Noordzee voor een noordwesterstorm. Er worden rukwinden verwacht van 100 kilometer per uur. Het hoogwater in Oostende kan dinsdagnacht rond 1.30uur een peil bereiken van 575 cm TAW , waardoor de waterstand voor 'Stormtij Kust' (560 cm) wordt overschreden. TAW staat voor de Tweede Algemene Waterpassing en is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van nul meter is gelijk aan het gemiddelde zeeniveau bij laagwater in Oostende. 

In Oostende kondigde het stadsbestuur dinsdagmiddag al verschillende maatregelen af: de beide strekdammen en het westerstaketsel worden afgesloten, de stormkettingen aan de Mercatorsluis worden aangebracht, de stormdeuren aan de Visserijsluis worden gesloten, de Demeysluis wordt buiten dienst gesteld, aan de Visserskaai worden schotten aangebracht, en aan de basculebrug worden ballasten aangebracht. 'De situatie wordt permanent opgevolgd. Indien nodig worden bijkomende maatregelen voorzien', aldus burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A)

Buurgemeente Bredene informeert de inwoners dat aan deze stormtijwaarschuwing momenteel geen overstromingsrisico verbonden is. 'Het Maartensas is bestand voor 630 cm TAW', klinkt het.  

Langs de volledige kust zullen de bevoegde diensten uit voorzorg alle overstromingsgevoelige plaatsen op het tijdstip van hoogwater door worden nagezien.(nieuwsblad.be) Foto DJ.

kuststorm.jpg